Grading / Postal suoritus

  1. Suoritus voidaan tehdä missä tahansa paikassa, jossa on sääntöjen mukainen rata käytössä.
  2. Suorituksen tekemiseen tarvitaan kaksi todistajaa, jotka toimivat pisteenlaskijoina ja merkkaavat tulokset tuloskorttiin. He toimivat myös ajanottajina, jos käytössä ei ole sähköistä ajanottoa. Jos on enemmän ihmisiä paikalla, niin tulosten merkkaamisen voi hoitaa kolmas henkilö.
  3. Käsiajanotto tapahtuu niin, että toinen ajanottajista seisoo lähtöportin kohdalla ja toinen maaliportin kohdalla. Molemmat ajanottajat nostavat toisen käden ylös, tämä on merkki ratsastajalle, että hän voi aloittaa. Kun hevonen ohittaa lähtöportin, ajanottaja laskee nopeasti käden alas ja molemmat ajanottajat käynnistävät kellon. Maaliportilla oleva ajanottaja pitää käden edelleen ylhäällä, kun hevonen ohittaa maalitolpan, ajanottaja laskee nopeasti käden ja molemmat ajanottajat pysäyttävät kellot. Tämän jälkeen kumpikin ajanottaja kirjoittaa oman aikansa tuloskorttiin/paperille ylös, sen jälkeen he menevät tarkistamaan osumat ja merkkaamaan ne tuloskorttiin. Jos mukana on kolmas henkilö, joka hoitaa osumien merkkaamiset, hän ottaa myös ajat ylös.
  4. Osumien merkkaamisessa merkkaajat katsovat huolellisesti mihin osuma-alueeseen nuoli on osunut, jos nuoli koskettaa ylempää osuma-arvoa, merkataan tuloskorttiin tuo ylempi osuma-arvo.
  5. Kun suoritus on tehty, lasketaan tulokset. Käsiajanotossa lasketaan kierroksen kaksi aikaa yhteen ja niistä otetaan keskiarvo, se on virallinen aika kierrokselle ja sen mukaan lasketaan mahdolliset aikabonukset. Joskus voi käydä niin, että toisen ajanottajan kello pettää ja ei saada kuin yksi aika, tällöin tuo yksi aika on ratsastajan aika.
  6. Jos suorituksen pisteet yltävät HA tasoon, lähetetään tulokset SRJL:lle. Postal tulokset syötetään suoraan IHAA:n sivuilla olevaan järjestelmään.

Tietoa POSTAL kisoista
Tietoa GRADING:stä
Tietoa Tower radasta
Tietoa Raid radasta