Tarkkoja laukauksia toimivalla keholla – opas ratsujousiampujille

Anna Minkkinen opinnäytetyö 14.1.2020

Ratsujousiammunta on ympäri maailmaa suosiotaan kasvattava urheilulaji, jossa ammutaan hevosen selästä perinteisellä jousella. Tieto hyvästä ammuntatekniikasta on kuitenkin haja-naista, usein opettajien keräämää suullista tietoa ja moni harrastaja harjoittelee yksin. Opin-näytetyön pohjana tehdyn kyselytutkimuksen perusteella noin kolmasosa vastaajista kärsi ratsujousiammuntaan liittyvistä kivuista ja lähes puolet lajiin liittyvästä lihasarkuudesta. Etenkin aloittelijalla huomio keskittyy usein enemmän osumiin kuin kehon tuntemuksiin, mikä altistaa virheellisen tekniikan omaksumiselle. Ongelmat tulevat usein esiin vasta myöhemmin, kun kehitys ei jatku tai keho alkaa oireilla.

Tarkkoja laukauksia toimivalla keholla opas ratsujousiampujille

Horseback archery is a growing sport where you shoot with a traditional bow on a cantering horse. However, knowledge of good shooting technique is not currently standardised, instead largely consisting of oral information collected by teachers and thus often not able to reach the many amateurs who practice alone. According to a survey that was done as a basis for this thesis, about one-third of the respondents suffered from horseback archery related aches and nearly half suffered from muscle soreness. Particularly for a beginner, the focus is often on accuracy alone without also considering feedback from body sensations, whic exposes them to adopting the wrong technique for soft tissue wellness. Problems often come to light later, when development does not continue or the body begins to show symptoms.

Accurate shooting with well functioning body – guide for horseback archers