Seuramestaruus 2022


INFO 2022

Suoritusaika:1.7.2022 – 4.9.2022

Kilpailuratsua voi vaihtaa kilpailun kuluessa: ratoja ei siis tarvitse suorittaa samalla ratsulla.

Kilpailija voi osallistua sekä seuramestaruusluokkaan että areenamestaruusluokkaan.

Luokkien osallistumisoikeus riippuu ratsastajan HA-luokituksesta (lisää luokkakohtaisissa säännöissä).

Osallistumismaksu 20 € kattaa sekä seuramestaruusluokan että areenamestaruusluokan (maksetaan ESRAJA:n tilille)
o Osallistumismaksuun tulee lisäksi mahdolliset hevos- ja tilavuokrat, jotka maksetaan tallille / hevosen omistajalle.

Suorituksen ajankohdasta ja kilpailtavasta luokasta ja radasta informoidaan ESRAJA:n tapahtumavastaavaa (bea.esraja@gmail.com) viimeistään päivää ennen suoritusta.
o Suorituksen voi kuitenkin vielä perua ennen suorituksen alkua esimerkiksi sään tai muun yllättävän syyn takia. Kuitenkaan suoritusta, jonka tekemisestä ei ole informoitu tapahtumavastaavaa ennen suorituksen tekemistä, ei hyväksytä kilpailuun.
o Suoritus, jonka tekemisestä on informoitu tapahtumavastaavaa, mutta jonka peruuntumisesta ei ilmoiteta tai jonka tulosta ei lähetetä, kirjataan nollaksi.
o Informoitu ja tehty suoritus on kilpailusuoritus, vaikka se menisikin huonosti.

Suoritukset kirjataan pistelomakkeille, joista lähetetään selkeä ja hyvälaatuinen kuva osoitteeseen bea.esraja@gmail.com
o Kaksi todistajan allekirjoitusta vaaditaan.

Suorituksena voi käyttää samaa tulosta kuin jossakin toisessa kilpailussa (esim. jos IHAA:n Postal Match -rata on sama kuin seuramestaruuksien kilpailurata), kunhan tämä toinen kilpailu ei ole SM- tai GP-kilpailu.

Kaikki luokat ja osakilpailut palkitaan!

SEURAMESTARUUS, KOKENEIDEN LUOKKA

 • Radat: raid23 ja torni90 (R23 ja T90)
  o Radat suoritetaan IHAA:n sääntöjen mukaisesti
  o Seuramestaruuskilpailun tulos ratkeaa R23- ja T90-ratojen kokonaistuloksella.
  o Osallistuminen vain toiseen rataan on mahdollista. Tällöin kilpailija voi sijoittua kyseisessä osakilpailussa, mutta ei seuramestaruuskilpailussa.
 • Kokeneiden luokka on avoin kaikille ESRAJA:n jäsenille
 • Osallistujalla, jolla ei ole HA-kokonaisluokitusta, on osallistumisoikeus aloittelijoiden luokkaan, mutta hän voi halutessaan kilpailla kokeneiden luokassa. Osallistuja ei kuitenkaan voi osallistua molempiin luokkiin.

SEURAMESTARUUS, ALOITTELIJOIDEN LUOKKA

 • Radat: raidi23 ja torni90 (R23 ja T90)
  o Radoilla sovelletaan IHAA:n sääntöjä:
  o Aloittelijoiden luokassa radat on suoritettava laukassa, mutta radoilla ei ole aikarajaa. Vain osumat ja taulubonukset ratkaisevat.
  o Aloittelijoille voidaan kuitenkin mitata aika, jolloin suoritus on IHAA:n grading-kelpoinen, mutta seuramestaruuskilpailussa ajalla ei ole merkitystä, kunhan hevonen laukkaa.
 • Aloittelijoiden seuramestaruuskilpailun tulos ratkeaa R23- ja T90-ratojen
  kokonaistuloksella.
 • Osallistuminen vain toiseen rataan on mahdollista. Tällöin kilpailija voi sijoittua kyseisessä osakilpailussa, mutta ei seuramestaruuskilpailussa.
 • Aloittelijoiden luokka on avoin niille ESRAJA:n jäsenille, joilla ei ole HA-kokonaisluokitusta
  o Ratkaisevaa on osallistujan HA-luokitus suorituksen alkaessa
  o Jos aloittelijalla ei ole HA-luokitusta ja hän aloittaa suorituksensa aloittelijoiden luokassa, hän jatkaa kilpailua aloittelijaluokassa, vaikka hän saisi HA-kokonaisluokitukseen vaadittavat tulokset kokoon kilpailun suoritusaikana.

TORNI- JA RAIDIRADAN SÄÄNNÖT: 

 • Raidiradan (ent. korealainen) säännöt: 
  Raidiradan sääntöjen tiivistelmä suomeksi: TÄSSÄ
 • Torniradan (ent. unkarilainen) säännöt: 
  Torniradan sääntöjen tiivistelmä suomeksi: TÄSSÄ

AREENAMESTARUUS

 • Kilpailu on mahdollista suorittaa 20 x 40 m ratsastuskentällä
 • Kilpailuratana on ESRAJA Mini Event
 • Avoin kaikille ESRAJA:n jäsenille.
 • Kaikki kilpailijat kilpailevat samassa luokassa valitsemassaan askellajissa. 
 • Suorituksen aikaa ei mitata.

ESRAJA Mini Event -radan säännöt: TÄSSÄ
HUOM! Vuoden 2021 sääntöjen lisäksi vuonna 2022 on voimassa seuraavat sääntöpäivitykset:
– Tasatilanteessa voittajan ratkaisee se, kumpi ratsastaja on mennyt vaativammassa askellajissa. Jos tilanne on edelleen tasan, voittajan ratkaisee huonommin menneen kierroksen pistemäärä.
– Radan saa suorittaa haluamassaan askellajissa ja nuolten pitää lähteä päätetystä askellajista. Tarvittaessa saa käydä myös muissa askellajeissa (esim. laukkasuorittaja saa käydä käynnissä tai ravissa), kunhan suurin osa radasta mennään päätetyssä askellajissa.